Архивная копия сайта от 1 января 2016 года.


Слева на право: НШ 465 рбр подполковник В.А.Верещагин, ЗКБР 465 рбр подполковник А.В.Панкин.